Tag Archive: kiểm tra bố thắng

May 30

Quy trình bảo dưỡng hệ thống thắng trên ô tô

Thắng là một bộ phận của hệ thống an toàn, tùy thuộc vào từng kiểu xe mà nó kết hợp và hình thành nên một hệ thống thống nhất. Thông thường hệ thống thắng được chia ra theo cấu tạo và chức năng hoạt động. Đối với xe tải hệ thống thắng thường là thắng …

Continue reading »